Hoạt Động Dịch Vụ đưa Người Lao Động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng

  •  

 1. Danh sách nhân viên nghiệp vụ thực hiện dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài

 
2.Lao động được học Giáo dục dịnh hướng trước khi đi xklđ

 

 

Video Nổi bật

0243 795 7571