CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ, DU HỌC
Công ty CP Cung ứng và Nhân Lực Thương Mại Quốc Tế (ILSM) kế thừa và phát triển hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty INTERSERCO với trên 34 năm kinh nghiệm (Từ năm 1980) Là một trong những Doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam thực hiện đưa lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Là Doanh nghiệp số một của Thủ đô Hà Nội và thuộc TOP 10 Doanh...