TTS Dệt may mặc - Nagasaki

Kiểm định

Thôn tin cơ bản đơn hàng

Nghề theo ngành xin visa TTS Dệt may quần áo phụ nữ - váy
Quốc gia Nhật bản
Tỉnh Nagasaki
Điều kiện làm việc Theo quy định Nhật bản
Phí tham khảo: Liên hệ
Lương: 34,5 triệu/ tháng
TTS Dệt may quần áo phụ nữ - váy

Thời gian ứng tuyển: 09/09/2022

Mã việc làm: 002

Yêu cầu

Nghề theo ngành xin visa TTS Dệt may quần áo phụ nữ - váy
Quốc gia Nhật bản
Tỉnh Nagasaki
Độ tuổi 18 - 40
Xăm hình không yêu cầu
Tình trạng hôn nhân không yêu cầu
Mô tả

May quần áo phụ nữ - váy

Điều kiện làm việc Theo quy định Nhật bản

Chế độ phúc lợi

Lương tháng 34,5 triệu/ tháng
Chế độ bảo hiểm Theo quy định Nhật bản
Các loại chi phí Theo quy định Nhật bản

Thông tin tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng Tuyển trục tiếp tay nghề may + phỏng vấn
Số lượng tuyển dụng Nữ 03
Ngày dự kiến nhập cảnh 12/2022
Thời gian dự kiến thi tuyển T09/2022
Thời hạn ứng tuyển đơn hàng 09/09/2022

Nội dung khác

0243 795 7571