TTS Chế biến thực phẩm - Touhoku - Miyagi

Kiểm định

Thôn tin cơ bản đơn hàng

Nghề theo ngành xin visa TTS Chế biến thực phẩm
Quốc gia
Tỉnh
Điều kiện làm việc
Phí tham khảo: Liên hệ
Lương: 44 triệu / tháng
TTS Chế biến thực phẩm

Thời gian ứng tuyển:

Mã việc làm: 001

0243 795 7571