Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật ST.Mary

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật ST.Mary

Địa chỉ: 

- Tochigi

Thời hạn đăng ký:

- Khóa 2 năm – Nhập học kỳ tháng 4
( từ tháng 8 đến tháng 11 năm trước)
- Khóa 1 năm 6 tháng – Nhập học tháng 10
(từ tháng 2 đến tháng 5 )
- Khóa 1 năm 3 tháng  - Nhập học tháng 1
( từ tháng 4 đến tháng 8 năm trước )
- Khóa 1 năm 9 tháng – Nhập học tháng 7
( từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 )

Học phí, phí ký túc xá:

- Khóa 2 năm:
Năm đầu: 760.000yên
Năm tiếp theo: 600.000 yên
hóa 1 năm 6 tháng:
Năm đầu: 760.000 yên
6 tháng tiếp: 300.000 yên
Khóa 1 năm 3 tháng:
Năm đầu: 760.000 yên
3 tháng tiếp: 150.000 yên
Khóa 1 năm 9 tháng:
Năm đầu: 760.000 yên
9 tháng tiếp: 450.000 yên
- KTX: 
6 tháng đầu: 215.000 yên

 

 

Du học liên quan

Tuyển sinh trường Học viện quốc tế AIM Nara

Tuyển sinh trường Học viện quốc tế AIM Nara

Tuyển sinh trường Học viện quốc tế AIM Nara

Tuyển sinh trường Học viện Nhật ngữ quốc tế Tokyo

Tuyển sinh trường Học viện Nhật ngữ quốc tế Tokyo

Tuyển sinh trường Học viện Nhật ngữ quốc tế Tokyo

Tuyển sinh Trường Nhật ngữ Takasaki Dream

Tuyển sinh Trường Nhật ngữ Takasaki Dream

Tuyển sinh Trường Nhật ngữ Takasaki Dream

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật Himeji SBC

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật Himeji SBC

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật Himeji SBC

Tuyển sinh Học viện văn hóa giáo dục Nhật Bản

Tuyển sinh Học viện văn hóa giáo dục Nhật Bản

Tuyển sinh Học viện văn hóa giáo dục Nhật Bản

Tuyển sinh Trường Nhật ngữ ARMS

Tuyển sinh Trường Nhật ngữ ARMS

Tuyển sinh du học sinhTrường Nhật ngữ ARMS

0243 795 7571