Tuyển sinh Trường Kumamoto

Tuyển sinh Trường Kumamoto

Địa chỉ: 

Thời hạn đăng ký:

- Khóa 2 năm – Nhập học kỳ tháng 4
( từ tháng 8 đến tháng 11 năm trước)

Học phí, phí ký túc xá: 

- Khóa 2 năm:
- Năm đầu: 745.000 yên
- Năm tiếp theo: 530.000 yên
- KTX:  từ 12.000 yên/ tháng

 

Du học liên quan

Tuyển sinh trường Học viện quốc tế AIM Nara

Tuyển sinh trường Học viện quốc tế AIM Nara

Tuyển sinh trường Học viện quốc tế AIM Nara

Tuyển sinh trường Học viện Nhật ngữ quốc tế Tokyo

Tuyển sinh trường Học viện Nhật ngữ quốc tế Tokyo

Tuyển sinh trường Học viện Nhật ngữ quốc tế Tokyo

Tuyển sinh Trường Nhật ngữ Takasaki Dream

Tuyển sinh Trường Nhật ngữ Takasaki Dream

Tuyển sinh Trường Nhật ngữ Takasaki Dream

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật ST.Mary

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật ST.Mary

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật ST.Mary

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật Himeji SBC

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật Himeji SBC

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật Himeji SBC

Tuyển sinh Học viện văn hóa giáo dục Nhật Bản

Tuyển sinh Học viện văn hóa giáo dục Nhật Bản

Tuyển sinh Học viện văn hóa giáo dục Nhật Bản

0243 795 7571