Tuyển sinh Trường Nhật ngữ ARMS

Tuyển sinh Trường Nhật ngữ ARMS

Địa chỉ:

Thời hạn đăng ký:

- Khóa 2 năm – Nhập học kỳ tháng 4
( từ tháng 8 đến tháng 11 năm trước)
- Khóa 1 năm 6 tháng – Nhập học tháng 10
(từ tháng 2 đến tháng 5 )

Học phí, phí ký túc xá: 

- Khóa 2 năm:
Năm đầu: 792.000 yên
Năm tiếp theo: 616.000 yên
Khóa 1 năm 6 tháng:
Năm đầu: 792.000 yên
6 tháng tiếp: 308.000 yên
- KTX: 
6 tháng đầu: từ 170.000 yên

Du học liên quan

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật ST.Mary

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật ST.Mary

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật ST.Mary

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật Himeji SBC

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật Himeji SBC

Tuyển sinh Học viện tiếng Nhật Himeji SBC

Tuyển sinh Học viện văn hóa giáo dục Nhật Bản

Tuyển sinh Học viện văn hóa giáo dục Nhật Bản

Tuyển sinh Học viện văn hóa giáo dục Nhật Bản

Tuyển sinh Trường Kumamoto

Tuyển sinh Trường Kumamoto

Tuyển sinh du học sinh Trường Kumamoto

0243 795 7571