Hội Chợ Việc Làm huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang ngày 24 tháng 03 năm 2023

Hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động tư vấn, định hướng nghề cho học sinh với các cơ sở đào tạo

 

 

 

 

Video Nổi bật

0243 795 7571