Phiên Giao Dịch Việc Làm Huyện Na Hang - Tuyên Quang 20 - 21.05.2023

 

Trường THPT Yên Hoa - xã Yên Hoa - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

                 

Trường THPT huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang           

 

  Gian hàng của Công Ty tại phiên giao dịch việc làm                                                                                                                                                                      

 

 Đoàn CBCNV Công Ty tham dự phiên giao dịch chụp ảnh cùng lãnh đạo Huyện Na Hang                                                                                                                

 

Cán bộ Công ty tư vấn cho người lao động - học sinh tại phiên giao dịch việc làm 

 

 

Video Nổi bật

0243 795 7571