ILSM - XÂY DỰNG CHI BỘ ĐẢNG VỮNG MẠNH

Côn Minh

TT Truyền thông

 

     Sáng ngày 27/11 tại trụ sở ILSM đã tiến hành họp Chi bộ Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế nhằm triển khai kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cuối năm. Kết quả đánh giá này là một kênh thông tin quan trọng giúp Đảng ủy Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế tiếp tục đánh giá, qui hoạch và sử dụng cán bộ.

 

 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động và công tác xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của từng cán bộ Đảng viên để triển khai hiệu quả các Nghị quyết trong nhiệm kỳ và hàng năm.

 

Đồng chí Bí thư Đào Thị Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc

 

Tán thành với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí Đào Thị Lan Hương - Giám đốc, Bí thư lưu ý các đồng chí trong chi bộ tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đoàn kết, phấn đấu, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực để đưa các Phòng, Ban trong đơn vị tiếp tục phát triển xứng đáng Công ty tiên phong trong hệ thống ILS cả về tầm nhìn, trí tuệ và đạo đức, cả về năng lực quản lý, quản trị tiên tiến, văn hóa trách nhiệm xã hội cao, bảo vệ môi trường đóng góp cho mục tiêu phát triển Công ty.

 

 

Video Nổi bật

0243 795 7571